Subskrybuj RSS

Finanse na codzieńPrawo, praca, pieniądze, emerytury

Kategorie

Strony


2010-04-12 03:31

Bezpieczne pożyczki od rodziny i znajomych

autor finanseosobiste

Pożyczaj bezpiecznie od rodziny i znajomych

Nagle potrzebujesz gotówki? Najłatwiej pożyczyć od bliskich, ale jak to zrobić bezpiecznie i nie narazić się na dodatkowe kłopoty? O czym warto pamiętać, zanim poprosisz kogoś o taką przysługę.

     Dlaczego tak często pożyczamy gotówkę od rodziny czy znajomych? To proste, taka gotówka to przecież pożyczka bez zdolności kredytowej czy sprawdzania w BIK (Bank Informacji Kredytowej). Pieniądze te są też często w ogóle nie oprocentowane lub oprocentowane symbolicznie. Wielu osobom wydaje się, że pożyczanie pieniędzy prywatnie to sprawa osobista i nie powinna mieszać się do tego żadna instytucja, Tymczasem jeżeli w grę wchodzą większe kwoty, może się okazać, że pożyczający powinien zapłacić podatek albo przynajmniej zgłosić fakt zaciągnięcia pożyczki do urzędu skarbowego, Inaczej naraża się na wysokie kary. Poza tym, gdy w grę wchodzą pieniądze, często dochodzi do kłótni. By uniknąć nieporozumień, pożyczając nawet od najbliższej rodziny, warto postępować tak, jakby było to obce osoby. Nie wystarczy umówić się ustnie,

 

Najważniejsze rzeczy spiszcie w umowie

      Jeżeli pożyczasz naprawdę drobną kwotę – 100, 200 zł – nie ma potrzeby spisywania umowy, wystarczy wzajemne zaufanie. Natomiast jeśli pożyczana kwota przekracza 500 zł, warto potwierdzić to pisemnie. Kodeks cywilny zaleca w tym celu sporządzenie umowy, Chroni ona nie tylko interesy osoby, która pożycza pieniądze, ale i tę, która je pożycza, np. przed nieuzasadnionymi żądaniami – jeśli pokłócicie się i znajomy będzie domagał się odsetek, o których nie było wcześniej mowy. Nie ma ustalonego wzoru takiego dokumentu podpowiadamy więc jak go stworzyć.

  • Co musi znaleźć się w umowie? Najważniejsze są dane obu stron, czyli pożyczającego i pożyczkobiorcy: wasze imiona, nazwiska, adresy, daty urodzenia oraz numery dowodów osobistych. Niezbędna jest data i miejsce zawarcia umowy. Należy podać kwotę pożyczki i dokładnie opisać warunki jej spłaty: termin oddania długu, czy zostaje rozłożony na raty, ewentualnie jakie będą odsetki za opóźnienie w spłacie. Pożyczający zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy na opisanych warunkach.
  • Potwierdzenie u notariusza Nie jest konieczne, umowa bez niego tez ma moc prawną. Warto jednak zarejestrować ją u notariusza, gdy kwota jest naprawdę duża, a umowa zawiera dodatkowe zapisy np. dotyczące odsetek przy nieterminowej spłacie albo innych zabezpieczeń..

 

Zastaw i poręczenie – co się za tym kryje

    Gdy ktoś zgadza się pożyczyć ci sporo pieniędzy, może domagać się dodatkowego zabezpieczenia-ustanowienia zastawu lub wskazania poręczyciela.

  • Dwa rodzaje zastawu Zaciągając pożyczkę, możesz od razu przekazać przedmiot zastawu wierzycielowi. Gdy spłacisz dług, otrzymasz go z powrotem. To zastaw cywilny. Zastaw rejestrowy zaś polega na tym, że przedmiot nie trafia od razu do osoby, która udziela pożyczki. Zostaje u ciebie, z zastrzeżeniem, że będziesz musiał/a go oddać, jeżeli nie wywiążesz się z umowy. Przedmiotem zastawu może być tylko rzecz ruchoma, np. cenny obraz, samochód.
  • Poręczenie jest osobną, dodatkową umową zawartą między udzielającym pryczki, a poręczycielem, czyli osoba, która zgodzi się podzelować pożyczkę. Żyrant zobowiązuje się terminowo spłacić dług, jeśli ty tego nie zrobisz. Później zaś ma prawo żądać od ciebie zwrotu tych pieniędzy.

 

 

Podatek – kiedy musisz go zapłacić

      Generalnie prywatne pożyczki objęte są 2-procentowym podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Płaci go pożyczający , który w terminie 14 dni od daty pożyczki musi złożyć w fiskusie deklarację PCC -3

  • Kwoty wolne Jeśli w ciągu kolejnych trzech lat pożyczyłeś od jednej osoby mniej niż 5 tysięcy zł, a od kilku osób łącznie mniej niż 25 tysięcy zł, nie zapłacisz podatku. Jeżeli np. przyjaciel pożyczył ci 2 tysiące zł fiskus się do tego nie miesza, ale jeśli było to 15 tysięcy, zażąda 2 proc. Od 10 tysięcy(nadwyżka ponad kwotę wolną). Dla teściów, zięcia i synowej kwota wolna jest wyższa – mogą bez podatku pożyczyć 9637 zł
  • Nie płacisz ale zgłaszasz Pożyczki od najbliższych (tabela) są całkowicie zwolnione z podatku. Ale uwaga pieniądze muszą być przelane na konto bankowe i jeżeli kwota od najbliższej rodziny przekracza 9637, w ciągu 14 dni musisz zawiadomić o tym urząd i wypełnić deklaracje PCC-3

 

Podatek

Stopień pokrewieństwa

Kwota wolna

bez podaku

małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, macocha, ojczym, pasierbowie

bez ograniczeń

2 %

teść, teściowa, zięć synowa

9637

2%

dalsza rodzina i osoby niespokrewnione

5 tys. - od 1 osoby

25 tys. – od kilku osób

 

Urząd skarbowy może cię sprawdzić

Urzędnicy nie domyślają się, że pożyczyłeś pieniądze i nie zapłaciłeś podatku. Mogą się jednak tego dowiedzieć, np. od „życzliwego” sąsiada albo ,,, z twojego zeznania podatkowego. Jeżeli zauważą, że zarobiłeś niewiele, a kupiłeś mieszkanie, zażądają udokumentowania przychodów.

  • Nie ryzykuj kary gdy fiskus dowie się o ukrytej pożyczce, zapłacisz 20-procentowy podatek! Taką sancje urząd naoży tez na osoby zwolnione z podatku, które nie złożyły wymaganego druku PCC-3

 

Umowa pożyczki - WZÓR

 

 Umowa pożyczki

zawarta w dniu 2012-02-01 w Bydgoszczy, pomiędzy

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

zwanym dalej „pożyczkobiorcą”

a

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

zwanym dalej „pożyczkodawcą”.

 

§ 1

Strony zawierają na podstawie niniejszej czynności umowę pożyczki pieniędzy w kwocie 2,000 zł. (słownie dwa tysiące złotych)

 

§ 2

Pożyczkobiorca wymienioną w § 1 kwotę pożyczki przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce przy podpisaniu niniejszej umowy.

 

§ 3

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami dnia 2012-08-01

 

§ 4

Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości 30% w stosunku rocznym.Skumulowana kwota oprocentowania płatna będzie łącznie ze spłatą całości zadłużenia.

 

§ 5

Za opóźnienie w zwrocie pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek karnych w wysokości: 1% za każdy dzień opóźnienia.

 

§ 6

Za zgodą obydwu stron można przesunąć spłatę pożyczki. Zgoda taka musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

...................................................                                                      

podpis pożyczkodawcy  

..................................................

podpis pożyczkobiorcy

DARMOWE ogłoszenia nieruchomości


Jeśli szukacie dobrych ofert finansowych nie pomijajcie instytucji oferujących Tanie i Szybkie Pożyczki na sam Dowód często też bez BIK i bez zaświadczeń o zarobkach). Większość z nas jest pewna, że pożyczki w firmach takich jak Provident są bardzo drogie, a to błąd ! Pożyczając 1,000 zł. w Providencie, oddajemy tylko 1,218 zł. Mówiąc jaśniej, całkowite koszty pożyczki w Provident, tj. oprocentowanie pożyczki, prowizja, ubezpieczenie pożyczki to tylko 218 zł. - a teraz zobaczcie ile będzie kosztowała pożyczka w banku (EuroBank). Pożyczając 1,000 zł. w EuroBanku zapłacimy ponad 340 zł. kosztów !  Czytajcie warunki umów, nie patrzcie tylko na reklamy w TV na które mogą pozwolić sobie tylko bogate banki. Instytucje takie jak Provident to uczciwe firmy, a co najważniejsze, pożyczki przez nie oferowane są bardzo często tańsze niż pożyczki Bankowe.

Otwórz  Darmowe konto bankowe z kredytem odnawialnym  na start. Po otwarciu konta, wnioskujesz od razu o kredyt odnawialny. Kredyt przyznawany jest bez okazywania zaświadczeń, automatycznie na podstawie Twoich danych przechowywanych w BIK.   |  Czy nie wiesz w jakim banku otrzymasz  Pożyczkę bez sprawdzania w BIKu  i bez okazywania zaświadczeń o zarobkach ?  | Tania i szybka  Pożyczka na dowód. Pożyczamy do 3,000 zł. bez żadnych zaświadczeń, całkowicie on-line, bez wizyty w oddziale.

blog prowadzony na platformie Przyjaznych Inwestorów